Politica de confidențialitate a datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC SpeeRead Net SRL, J32,357/2019, CUI40563801, Sibiu str Măgura nr 23, jud Sibiu, denumită în continuare SpeeRead Net, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Datele sunt colectate de la clienți pentru următoarele scopuri:
- îndeplinirea obiectului de activitate al SpeeRead Net adică furnizarea de servicii de instruire în citirea rapidă optimizată; furnizarea acestor date, necesare pentru asigurarea corectitudinii documentelor în relațiile cu clienții, constituie obligația clienților
- Informarea utilizatorilor cu privire la situația contului personal pe site-ul: www.speeread.ro
- Comunicarea cu clientul cu privire la situația serviciilor serviciilor achiziționate și a stadiului plăților
- Activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate – oferte promoții, mesaje publicitare, trimiterea de newsletter, cupoane cadou, felicitări sau alte mesaje speciale
- Alte activități legate de comerțul online
Prin furnizarea adresei de e-mail și prin completarea datelor dumneavoastră personale pe site-ul www.speeread.ro vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca aceste informații să intre în baza de date a SpeeRead Net și să fie prelucrate și folosite în viitor de către acesta în scopurile mai sus menționate, fără alte obligații din partea SpeeRead Net.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către SpeeRead Net, nu vor fi dezvăluite terților și nu vor fi transferate în străinătate.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
SpeeRead Net garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care utilizează site-ul www.speeread.ro și au furnizat aceste date în interacțiunea cu ele.
Prin citirea prezentei Politici de confidențialitate a datelor personale luați la cunoștință garantarea următoarelor drepturi prevazute de legea 677/2001: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justiției (art 18); dreptul la opoziție (art 15) – dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea parțială sau totală a datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la SC SpeeRead Net SRL, J32,357/2019, CUI40563801, Sibiu str Măgura nr 23, jud Sibiu sau prin email: speeread.ro@gmail.com

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a opera corecturile necesare.
Soluții de plată securizate:
Serviciile furnizate de acest site sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de EuPlatesc.ro. Transferul datelor personale se face prin formulare aflate pe pagini securizate cu protocol de criptare a informației de tip https, vizibil în fereastra care afișează URL-ul paginii web.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acestă acțiune.

SpeeRead Net nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.speeread.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date, sau dacă dorește sa se dezaboneze de la newsletter-ul poate sa facă o solicitare și să o trimită la adresa speeread.ro@gmail.com sau să se dezaboneze din cadrul newsletter-ului.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru. SpeeRead Net nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Pentru mai multe informații, sesizări și suport ne puteți contacta la speeread.ro@gmail.com.