Termeni și Condiții

Utilizarea SpeeRead se face cu respectarea următorilor termeni şi condiţii.
Considerații generale:
- Folosirea site-ului www.speeread.ro implică acceptare unor termeni și condiții. Site-ul este proprietatea SC SpeeRead Net SRL, J32/357/2017, CUI40563801, Sibiu, str Măgura nr 23, jud Sibiu, denumită în continuare SpeeRead Net. SpeeRead Net își rezervă dreptul de face modificări ale site-ului fără notificare prealabilă.
- Toate informațiile publicate în site sunt cu scop informativ. Întregul conținut scris sau audio-video al site-ului este proprietatea SpeeRead Net și este apărat prin Legea drepturilor de autor și legile privind proprietatea intelectuală din România. Folosirea fără acordul SpeeRead Net a informațiilor scrise din site se pedepsește conform legilor în vigoare.
- Site-ul www.speeread.ro și materialele scrise din site pot fi folosite de utilizatori ”așa cum sunt” și ”atât cât sunt disponibile” fără nici un fel de garanții. Utilizatorii sunt de acord că folosirea acestui site se face pe propriul risc. SpeeRead nu garantează că acest site, serverele sale sau mail-urile trimise în numele SpeeRead Net sunt lipsite de viruși sau componente dăunătoare.
- SpeeRead Net garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde/revinde sau exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SpeeRead Net, fără acordul scris al acestuia. Excepție fac materialele destinate utilizatorilor și care sunt oferite pentru descărcare pe acest site.
- Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de email sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. SpeeRead Net își rezervă dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi din site, nu va purta responsabilitatea și nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.
- În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă SpeeRead Net și afiliaților/asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, SpeeRead Net și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.
Consideraţii specifice:
- SpeeRead este un serviciu online pus la dispoziţie pentru toţi cei care doresc să înveţe citirea rapidă. Toate modalităţile de învăţare oferite de SpeeRead se vor derula online şi doar în cazuri speciale, limitate în timp, vor fi disponibile offline. Nici un exerciţiu de testare sau învăţare nu va fi oferit pentru download şi utilizare prin instalare pe dispozitivul clientului. Este responsabilitatea deplină a clientului să-şi asigure conexiunea cu un furnizor de servicii de internet. SpeeRead nu poate fi tras la răspundere pentru calitatea conexiunii la internet a clientului. SpeeRead nu oferă servicii de conexiune la internet.
- SpeeRead este un serviciu psihologic, destinat dezvoltării personale prin dezvoltarea deprinderii de citire rapidă, oferit doar online de SpeeRead Net; aceste informaţii vor apărea scrise pe factura pentru client. Serviciul este oferit persoanelor fizice şi juridice în România. Plăţile se fac pentru SC SpeeRead Net SRL, entitate cu sediul în România. Pentru România preţurile sunt afişate în LEI iar plăţile se pot face prin transfer bancar sau plata cu cardul. Informaţiile detaliate despre procesul de plată se găsesc în pagina special dedicată.
- SpeeRead este oferit clienţilor pentru perioade bine stabilite de timp şi nu pe o perioadă nelimitată. Fiecare program de învăţare a citirii rapide are un număr maxim de zile alocat care nu poate fi depăşit. Este responsabilitatea clientului să parcurgă programul de învăţare în timpul alocat. Programul poate fi parcurs în timp mai scurt. SpeeRead va face diferite oferte speciale de preţ redus pentru variante intensive de antrenament, ştiut fiind faptul că antrenamentul intensiv facilitează dezvoltarea mai eficientă a citirii rapide. Dacă clientul nu poate respecta programul de antrenament achiziţionat şi nu reuşeşte să-l parcurgă SpeeRead Net nu este responsabil şi nu va oferi despăgubiri. Clientul care nu reuşeşte să respecte programul achiziţionat nu este îndreptăţit să ceară despăgubiri de nici un fel.
- SpeeRead Net va face toate eforturile să ofere programe de antrenament adaptate pentru cât mai multe categorii de utilizatori. Performanţele iniţiale şi pe parcursul antrenamentului vor fi monitorizate, pentru ca fiecărui utilizator să-i fie pusă la dispoziţie o formulă de antrenament adecvată posibilităţilor sale. Totuşi, SpeeRead Net nu garantează succesul necondiţionat în dobândirea deprinderii de citire rapidă. Succesul poate apărea dacă clientul se antrenează sistematic, conform cu algoritmul de antrenament furnizat de SpeeRead Net şi dacă nu este supus unor condiţii medicale de care are sau nu are cunoştință, cum ar fi, de exemplu, unele deficienţe de vedere. Clientul este încurajat să informeze asupra unor astfel de condiţii speciale la care este supus, iar SpeeRead Net va face eforturi, în măsura posibilităţilor, să adapteze algoritmul de antrenament şi pentru aceşti clienţi.
- Termenii şi condiţiile pot fi modificate şi îmbunătăţite oricând de SpeeRead Net fără o notificare prealabilă a clienţilor. Vizitaţi periodic pagina pentru a vedea noutăţile.
Cercetare:
- Programul de antrenament în citirea rapidă, SpeeRead, este un produs original, un algoritm special conceput de psih. MSc. Dragoman Călin, asociat unic al SC SpeeRead Net SRL. Eficienţa SpeeRead a fost testată prin studii ştiinţifice. Îmbunătăţirea eficienţei SpeeRead şi adaptarea programului la nevoile clienţilor face obiectul unor alte studii ştiinţifice, care se vor derula periodic. Clienţii vor fi încurajaţi să participe la studiile noastre. Vor avea posibilitatea să testeze gratuit SpeeRead şi să participe la dezvoltarea serviciului. Alte recompense suplimentare pot fi oferite, în funcţie de caracteristicile fiecărui studiu în parte, doar celor care parcurg integral toate etapele studiului. Studiile în derulare vor fi afişate pe site
- Pentru participarea la un studiu, trebuie să acceptaţi setul de condiţii generale afişat pe site.
- Pentru unele studii, vor exista condiţii particulare, unele eliminatorii, care trebuie acceptate şi îndeplinite.
- Participarea la studiu va fi anonimă dar unele date particulare vor putea fi solicitate participanţilor (vârstă, nivel de pregătire academică, sex etc).
- Beneficiul principal al participanţilor la studiu va fi învăţarea citirii rapide.
Succes!